Markalar Hakkında Açılabilecek Davalar – Marka Davaları Türleri

 1. Marka Davası (Delil Tespiti Davası)
 2. Marka Davası (Maddi Tazminat Davası)
 3. Marka Davası (Manevi Tazminat Davası)
 4. Marka Davası (Marka Hakkına Tecavüz Davası)
 5. Marka Davası (Markanın Hükümsüzlüğü Davası)
 6. Marka Davası (Marka ile İlgili Kurum Kararlarının İptali Davası)
 7. Marka Davası (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat Davası)
 8. Marka Davası (Resmi Makamlarca Açılan Markanın Hükümsüzlüğü Davası)
 9. Marka Davası (Sözleşmeden Kaynaklanan)
 10. Marka Davası (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti Davası)
 11. Marka Davası (Tecavüzün Giderilmesi Davası)
 12. Marka Davası (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti Davası
 13. Marka Davası (Tecavüzün Ref’i Davası)
 14. Marka Davası (Tecavüzün Tespiti Davası)
 15. Marka Davası (Menfi Tespit Davası)
 16. Marka Davası (İstidat Davası)
 17. Hakem Tayini Davası
 18. Hakem Reddi Davası
 19. İtirazın...

  Devamını Oku