İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013 /…….Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ : Avukat Arif  BALTACI

KARŞI TARAF

DAVALI :

VEKİLİ :

DİLEKÇE KONUSU: Mahkemenizin ……………………………. tarihli ara kararı gereği tapu kayıtları hakkındaki beyanlarımızın sunulmasıdır. 

 

AÇIKLAMALAR 

 

I-…………………………. Tarihli …………………..  .. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen cevabı yazıda dava konusu gayrimenkulün malikleri bildirilmiş olup bu belgeye istinaden davalı ………………. A.Ş davaya ………………………. tarihinde dahil edilmiştir. Ekte ibraz ettiğimiz ……………………….. tarihli tapunun cevabı yazısından da anlaşılacağı üzere davalı ………………….. A.Ş tarafından tescil işleminin yapıldığı tarih bildirilmediği gibi ……………………… tarihli bilirkişi raporu da diğer hissedarların davaya dahil edilmesi bildirildiğinden SEHVEN davalı …………………………………. davaya dahil edilmiştir.

II-Dahili davalı ………………………………….. iş bu taşınmazı satın alırken...

Devamını Oku