Hukuk Genel Kurulu Kararı – Hizmet Tespiti

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/10-230

K. 2011/319

T. 18.05.2011

KAVRAMLAR

HİZMET TESPİTİ

4956 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL… Madde 48

5488 S. TARIM KANUNU Madde 19

5510 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Geçici Madde 7

743 S. TÜRK KANUNU MEDENİSİ (MÜLGA) Madde 152

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) Madde 429

2926 S. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSY… Madde 2, 6, 9, 10

ÖZET: Taraflar arasındaki “Hizmet Tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir İş Mahkemesince...

Devamını Oku