TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                  : 4572

Kabul Tarihi                         : 1/6/2000

Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 16/6/2000   Sayı : 24081

Yayımlandığı Düstur           : 5   Cilt : 39  

 

 

             Amaç, kuruluş ve sermaye

             Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 28/3/2013-6455/19 md.) Bu Kanunun amacı; tarım satış kooperatif ve birliklerine ilişkin hükümleri düzenlemek, bu kuruluşların kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilmelerini, özerk, güçlü ve bağımsız mali yapıyla piyasa koşullarında etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak ve tarım satış kooperatifçiliğini güçlendirmektir.

             Üreticiler; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle meslekî faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla, aralarında sınırlı...

Devamını Oku