İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/…….Esas

(Cevap Veren)

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU :Davacı tarafın dava dilekçesine karşı itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davacının huzurdaki davası ve talepleri dayanaksız, asılsız ve hukuka aykırı olup, reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davacı tasarrufu teşvik kesintileriyle işveren katkı payı ana para ve nema alacağının tahsili talebiyle huzurdaki davayı ikame etmiştir. Davacının iddia ettiği gibi bir alacağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, bir an için söz konusu alacağın vaki olduğu kabul edilse dahi dava tarihi itibariyle ZAMANAŞIMI süresi dolmuş olduğundan davanın bu sebeple dahi reddi gerekmektedir.

2- Davacı ………………………. ve ………………………’nin …………………………………… Hizmetlerini yürüttüğü işyerinde …………………………………. yılında çalışmaya başladığını...

Devamını Oku