Alacaklıdan Mal Kaçırma Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/987

K. 2011/6654

T. 27.6.2011

 

• ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Borçlu İle Üçüncü Kişi Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik ve Danışığa Dayalı İşlemler Yapıldığı – Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Karinenin Aksi İspat Edilemediğinden Davanın Reddi Gereği )

• İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Kişinin – Borçlu İle Üçüncü Kişi Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı İşlemler Yapıldığı – Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Karinenin Aksi İspat Edilemediğinden Davanın Reddi Gereği )

• ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( 3. Kişinin İstihkak Davası – Borçlu İle Üçüncü Kişi Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı...

Devamını Oku