4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun

 

Kanun Numarası           : 4684

Kabul Tarihi                 : 20/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 3/7/2001 Sayı : 24451

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

Madde 1-24 – (Muhtelif Kanunlarla ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

Geçici Madde 1, 2 ve 4 – (Muhtelif Kanunların işlemeyen hükümlerine işlenmiştir.)

Geçici Madde 3 – a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar  yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu...

Devamını Oku