İSTANBUL … İCRA  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No:2013/…………..Esas

KATILAN

(DAVACI) : 

VEKİLİ :  Av.Arif BALTACI

KARŞI TARAF

(DAVALI) : 

K O N U : Dosyaya ve dilekçemize ek beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1- İstanbul … İcra Müd. 2013/……………. E. sayılı icra dosyasıyla yapılan yanlış kapak hesabı şikayetimiz neticesinde icra müdürlüğü tarafından resen ………………..-TL olarak düzeltilmiş olup kapak hesabı için dosyanın takdir mahkemenize olmak üzere ayrıca bilirkişiye tevdiine gerek kalmadığı kanaatindeyiz. Müvekkil katılanın aşağıda açıklanacağı gibi mevduat hesaplarına haciz konulması ve cebri icra tehdidi altında bulunmasından dolayı sayın mahkemenizce verilecek kararı mağduriyetimizi gidereceği umuduyla düzeltilen hesap doğrultusunda ekte fotokopisi sunulan teminat mektubu icra dosyasına ……………. tarihinde sunulmuştur.(Ek:1 Teminat mektup fotokopisi)

2- Bununla beraber İstanbul … İcra Müdürlüğü …………… tarihli...

Devamını Oku