İSTANBUL …… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…………..Esas

DAVALI: 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: ……………………….. tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımızdır.

 

BEYANLARIMIZ

 

1- Sayın Bilirkişi vermiş olduğu raporda iddialar ve karşı savunmalarımızı da cevaplayacak şekilde değerlendirerek görüşlerini bildirmiştir. Bilirkişiliğe yakışır özenle savunmalarımıza cevap vermiş olmakla beraber bazı konularda aynı görüşte olmadığımızı ve bu haliyle rapora dayanarak verilecek kararın yasa ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağını belirtir, bu nedenle rapordaki belirtilen eksikliklerin beyanlarımız gibi değerlendirilmesini ya da yeniden dosyanın beyanlarımız doğrultusunda bilirkişiye gönderilmesini talep ederiz.

2- Bilirkişi raporu savunmamız doğrultusunda değerlendirildiğinde; Bilirkişiler açıkça “Taşınmazın üzerinde bulunduğu yapıda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmediği taşınmazın halen arsa vasfında olduğu görülmüştür.” diyerek öncelikle durumu tespit etmişlerdir. Arsa vasfında görülen bu...

Devamını Oku