TCK 243 BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

En çok bilinen bilişim suçlarının başında “Bilişim Sistemine Girme Suçu” gelmektedir. Bilişim sistemi kelimesi ile; “verilerin belirli bir şekilde düzenleyerek bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı sağlayan manyetik sistemler” kastedilmektedir.  Yani basit bir web sitesine bile giriş bu anlamda bilişim suçunu oluşturacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 243 madde mevcuttur. Bu maddenin metni aşağıdaki şekliyle kanunda yer almaktadır.

“Bilişim sistemine girme

MADDE 243.

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle...

Devamını Oku