İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/24)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Metni

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1  (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9609.10 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan“kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri” için 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/1 sayılı Tebliğ ile 3,16 ABD Doları/(144 adet) seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlemin yürürlük süresi yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde 18/12/2008tarihli ve 27804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/35 sayılıTebliğ ile beş yıl uzatılmıştır.

(3) ÇHC menşeli bahse konu ürüne yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Bu çerçevede şikâyetçi yerli üreticiler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş....

Devamını Oku