İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……..Esas

CEVAP VEREN

DAVALI: 

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

KARŞI TARAF

DAVACI: 

VEKİLİ: 

D.KONUSU: ………………….. tarihli ara karar gereği cevap ve beyanlarımız ile delillerimizin içeren dilekçemizdir.

 

BEYANLARIMIZ

 

1- İstanbul … İcra Müdürlüğünün 2013/……….. Esas sayılı dosyasından, dosya borçlusu ……………. olan ve müvekkil şirket ile hiçbir ilgisi bulunmayan 3.kişinin borcundan dolayı, ………………….. günü, müvekkil şirket tarafından ekteki kira sözleşmesi ile kiralanmış ve içerisinde şirketimize ait ticari defterlerimizde kayıtlı bulunan faturalı menkul mallarımızın bulunduğu iş yeri, alacaklı vekilinin mücerret iddiasına dayanılarak kapısı açılarak yasaya ve usule aykırı olarak ihtiyaten haczedilmiştir.

Takip dayanağı bono üzerindeki borçlu adresi ‘………………………………………….. İstanbul” iken, müvekkil şirkete ait iş yerinde gereken araştırma ve tespit...

Devamını Oku