İcranın Geri Bırakılması ( Tehir-i İcra Kararı )

İcranın Geri Bırakılması kavramı Türk Hukukunda son yıllarda sıkça uygulanan bir uygulamadır.  2004 sayılı İcra İflas Kanunu Madde 33 te bu kavram açıklanmıştır. İcranın geri bırakılması ilam veya ilam niteliğindeki belgeler sebebiyle yapılan icra takibi sebebiyle borçlunun belirli bir teminat göstererek Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı alıp icra dosyasının Yargıtay dosyası sonuçlanana kadar durdurulacağı bir yoldur.

İcranın geri bırakılması kararı alabilmek için ilk şart ilama konu dava dosyasının temyizinin “İcranın Geri Bırakılması” veya diğer adıyla “Tehir-i İcra” talepli olarak temyiz edilmesidir. Eğer yerel mahkeme tarafından verilen karar bu şekilde temyiz edilmemişse icranın geri bırakılması kararı alınamaz.

İcranın geri bırakılması işlemi uygulama da İlamlı takibin açılıp borçluya tebliğ edilmesinden sonra başlayan bir prosedürdür. Bu tebliğ işleminden sonra borçlu öncelikle icraya konu dava dosyasını İcranın Geri Bırakılması talepli olarak temyiz ettiğine...

Devamını Oku