Derkenar – Tehiri İcra Talepli Temyiz İçin

İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…… Esas                   2013/…….. Karar

Mahkemenizin 2013/……….. Esas, 2013/………… Karar sayılı dosyasının tarafımızca ………………. tarihinde, tehir-i icra talepli olarak temyiz edildiğine ilişkin bilginin, İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/………….. Esas sayılı dosyasına sunulmak üzere derkenar edilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Davalı Vekili Av.Arif BALTACI

                       T.C               İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 

DOSYA NO: 2013/…… Esas                   2013/…….. Karar

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Mahkememizin 2013/…… Esas, 2013/…….. Karar sayılı dosyası davalı vekili...

Devamını Oku