BTK Kararı – Güvenli Elektronik İmza

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi             : 20.03.2013

Karar No                    : 2013/DK-BTD/156

Gündem Konusu     : Güvenli Elektronik İmza.

KARAR                      :Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 35’inci maddesinde yer alan “Elektronik imzayla ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller için Kurul Kararı ile düzenleme yapılır.” hükmü kapsamında; 30/01/2013 tarihli ve 28544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer...

Devamını Oku