Yargıtay Kararı Alacak Davası

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6310

K. 2013/11555

T. 20.6.2013

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı erken açılan davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de miktar itibariyle bu istemin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı vekili, taraflar arasında akdedilen bayilik sözleşmesi kapsamında davalının markası olan PTT Faturabank adı altında davalının hizmet sağlayıcısı internet sitesi üzerinden, müşterilerin fatura ödemeleri, dijital abonelikler, sigorta hizmetleri, otobüs ve tren biletleri satışı gibi hizmetlerin davacı tarafından gerçekleştirileceğinin kararlaştırıldığını, müvekkilinin toplamda davalıya 6.750 TL ödeme yaptığını, ancak PTT Konya Başmüdürlüğü tarafından müvekkiline gönderilen...

Devamını Oku