Asli Kusur Kavramı Hakkında Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/5069

K. 2012/11768

T. 3.7.2012

ASLİ KUSUR (Rıza Dışında İnternet Üzerinden Başka Hesaba Aktarılan Paranın Tahsili – Davacının Şifresini Koruyamadığının ve Kişisel Bilgilerini Başkasına Kullandırdığının İspatlanması Gerektiği)

RIZA DIŞINDA BAŞKA HESABA AKTARILAN PARA (Davacının Şifresini Koruyamadığının ve Kişisel Bilgilerini Başkasına Kullandırdığının İspatlanması Gerektiği – Gerekli Önlemleri Almayan ve Sistemini Bu Tür Olayları Engelleyecek Şekilde Kurmayan Davalı Bankanın Asli Kusurlu Olduğu)

ALACAĞIN TAHSİLİ (Rıza Dışında İnternet Üzerinden Başka Hesaba Aktarılan Para – Gerekli Önlemleri Almayan ve Sistemini Bu Tür Olayları Engelleyecek Şekilde Kurmayan Davalı Bankanın Asli Kusurlu Olduğu)

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞKA HESABA...

Devamını Oku