Yargıtay Kararı – Teminat Senedi İcra İnkar Tazminatı

               

T.C       

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/12789

K. 2014/15102

T. 27.5.2014

KAVRAMLAR

Teminat Senedi

İcra İnkar Tazminatı

Bono

Kambiyo Senedi

İcra Takibi

Senet Takibine İtiraz

Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı

Kambiyo Vasfına İlişkin Şikayet

Karar Düzeltme

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 27/02/2014 tarih, 2014/2714 Esas – 2014/5617 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş...

Devamını Oku