Arsa Payı Karşılığı İnşaat İle İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3025

K. 2012/4709

T. 6.7.2012

 

• İSKAN MASRAFLARI NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Taraflar Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hatalı Yorumlandığı – Sözleşmedeki Açıklayıcı Nitelikletki Özel Maddelerin Gözetilmesi Gereği )

• İSKAN MASRAFLARINDAN SORUMLULUK ( Yanlar Arasındaki Sözleşme Gereğince Mal Sahibinin Sorumlu Olduğu – Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığından Davanın Reddedileceği/İskan Masrafları Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeden İskan Masraflarından Arsa Sahibinin Sorumlu Olduğunun Anlaşıldığı – Sözleşmenin Özel Maddesinin Daha Somut Olduğundan Sözleşmenin Doğru Yorumlanmasında Gözetileceği )

Devamını Oku