Hukuk Genel Kurulu Kararı – İcra Takibinin İptali

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/12-825

K. 2009/32

T. 28.1.2009

KAVRAMLAR

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ

TEMSİLİN HÜKÜMLERİ

TİCARİ MÜMESSİLLER

VEKALET

818 S. BORÇLAR KANUNU Madde 449, 450, 533, 534

ÖZET: Taraflar arasındaki “İcra Takibinin İptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 16.İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.02.2008 gün ve 2008/73 E-141 K sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 19.06.2008 gün ve 2008/9958 E-13033 K sayılı ilamı ile; (…1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, 2-İki veya daha fazla işletmenin...

Devamını Oku