Yargıtay Kararı – Tanıma ve Tenfiz Davaları Tenfiz Kararı

             

T.C     

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13465

K. 2013/11573

T. 3.6.2013

KAVRAMLAR

Tanıma ve Tenfiz

Yabancı Mahkeme Kararları

Tenfiz Kararı

Kesin Yetki Kuralı

Tenfiz Kararlarının Tebliği

Lahey Konvansiyonu

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 15.3.2012 tarih ve 2012/56-2012/246 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Gönül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma...

Devamını Oku