Hukuk Genel Kurulu Kararı – İmar ve İhya

T.C          

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2007/8-92

K. 2007/91

T. 28.02. 2007

KAVRAMLAR

İMAR VE İHYA

TAPU İPTALİ VE TESCİLİN TERKİNİ

TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARIN TESPİTİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) Madde 429

3402 S. KADASTRO KANUNU Madde 14,17

ÖZET:Taraflar arasındaki “Tescil ve Tapu İptali Tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ula Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 24.10.2005 gün ve 2005/2 E- 194 K.sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 6.3.2006 gün ve 2006/1014-1461 sayılı ilamı ile, (…Davacı...

Devamını Oku