Hukuk Genel Kurulu Kararı – Sigorta Sözleşmesi

T.C         

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/17-569

K. 2011/710

T. 30.11.2011

KAVRAMLAR

HAKSIZ MUAMELELERDEN DOĞAN BORÇLAR

SİGORTA SÖZLEŞMESİ

ZAMANAŞIMI

818 S. BORÇLAR KANUNU Madde 41,128

2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Madde 109

6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU Madde 1263, 1301

ÖZET: Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 30.09.2009 gün ve 2009/499 E., 2009/1951 K. sayılı kararın incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17.Hukuk Dairesi’nin 09.03.2010 gün ve 2010/70-2010/2102 K. sayılı ilamı ile; (“……Davacı...

Devamını Oku