İSTANBUL …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/……..Esas

DAVALI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : …………………….tarihli ara karar gereğince ……………………… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız ve davanın esasına ilişkin beyanlarımızdır.

 

BEYANLARIMIZ 

 

1- Sayın bilirkişi raporunda ………………….ye ait olan ………………… A.Ş ve …………….. Ltd. Şti. arasında bir organik bağ kurarak muvazaa olduğunu tespit etmiştir. Oysa bu bağ ……………………… Ltd Şti ve ………………… Ltd Şti arasında kurulmalıdır.

2- Ekte sunduğumuz ticaret sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere ortada açık bir şekilde mal kaçırma kastı vardır. Zira zaten ……………………….. Ltd Şti’nin hali hazır imzaya yetkili müdürü ………………………. müvekkil şirketimizin borçlusu ve daha önceki …………………… Ltd Şti’nin de imza yetkilisidir. ……………….. Ltd Şti ile yasal olarak hiçbir bağı görünmemesine karşın...

Devamını Oku