Yargıtay Kararı – Ticareti Terk Suçu

                        T.C

             YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/16.HD-505

K. 2012/28

T. 14.02.2012

KAVRAMLAR

Ticareti Terk Suçu

Gerçek Kişi Tacirler

Ticari Şirket Müdürü

Ticari Şirket Müdürünün Yetkileri

Limited Şirket Müdürünün Ticareti Terki

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu  Madde 44, 331, 333/a, 337/a, 345, 345/a, 354

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 14, 18, 136, 503, 540, 541, 549

ÖZET: İcra İflas Kanununun 44. maddesinde “Ticareti terk eden tacir” ifadesi kullanılmış olup bu ifadenin yalnızca gerçek kişi tacirleri kapsadığına ilişkin herhangi...

Devamını Oku