İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

 

DOSYA NO: 2013/………..Esas

(Beyan Sunan)

DAVALI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Müvekkil davalı aleyhine açılan huzurdaki davada, davacı talepleri haksız, mesnetsiz ve çıkar sağlamaya yöneliktir. Bilirkişi raporu savunmalarımızın haklılığını açıkça ortaya koymaktadır.

1- Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere; davacı davalı müvekkile toplam ………………….TL ödeme yaptığını ve bu ödemelere karşılık gelen malların kendisine verilmediğini ve paranın iade de edilmediğini iddia etmiştir.

2- Dosya içeriğindeki dilekçe ve beyanlarımızda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere; Davacı ile davalı müvekkil arasında iadesi istenen bedel karşılığında herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Davacı, banka dekontlarından da açıkça görüleceği üzere, 3. Şahıs ………………. ile olan anlaşması ve irtibatı dolayısı...

Devamını Oku