Yargıtay Kararı – Tüketici Kredisi

                   

T.C

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/9658

K. 2011/16601

T. 15.11.2011

DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı Banka, davalıyla imzalanan kredili mevduat sözleşmesi gereğince, davalının velisi olduğu “Özel Ufuk Lisesi’nde öğrenim görev çocuğunun okul ücretlerinin Banka tarafından kredilendirilerek ödendiğini, davalının ise öğrenim kredisinden kaynaklanan borcunu ödemediğini, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine de itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline. %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini istemiştir.

Mahkemece,...

Devamını Oku