TÜKETİCİ HUKUKU ve TÜKETİCİ DAVALARI

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Yukarıda sıralanan hususlarda oluşabilecek ihtilaflarda tüketici, şikâyete konu ürünün bedelinin miktarına göre Tüketici Hakem Heyetlerine şikâyette bulunabileceği gibi ürünün bedelinin miktarına göre yine Tüketici Mahkemelerinde dava açma yoluna gidebilir.

Tüketici Davaları için en önemli husus davalara doğru ve zamanında müdahale etmektir. Ofisimiz tüketici hukukundaki tecrübeleri ile tüketici davaları hakkında müvekkillerine doğru ve zamanında müdahalelerde yardımcı olmaktadır.

TÜKETİCİYE KARŞI SATIŞ KİMLER SORUMLUDUR?

Öncelikle unutmamalısınız ki Kamu Tüzel Kişileri, Ticari ve Mesleki Faaliyet olarak tüketiciye hizmet sunan tüzel yada gerçek kişiler tüketiciye karşı yaptıkları satış ve sundukları hizmetler dolayısıyla...

Devamını Oku