Isıl İşlem Uygulanmış Çelik Saç Vidaları İle İlgili Tebliğ

(TS EN ISO 2702) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/27)

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  (1) 25/7/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 432-10 EN ISO 2702 “Civatalar- Saç Civataları- Bölüm 10: Çelik-Isıl İşlem Uygulanmış – Mekanik Özellikler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 2702 “Isıl İşlem Uygulanmış Çelik Saç Vidaları – Mekanik Özellikler ” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3  (1) TS EN ISO 2702 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, anma çapı ST 2,2 ≤ d ≤ ST 9,5 olan, ISO 1478 standardına uygun sac vidaları ile, ısıl işlem uygulanmış çelik saç vidalarının karakteristiklerini ve...

Devamını Oku