HAYVANSAL ÜRÜNLERİN KİŞİSEL SEVKİYATLARININ ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/11)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kuralları, yolculara ve kamuoyuna sağlanacak bilgilendirmeyi, uluslararası yolcu taşımacılığı işletmecileri ve posta hizmetleri tarafından müşterilerine sağlanacak bilgilendirmeyi, kontrolleri ve yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu...

Devamını Oku