Yargıtay Kararı – Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

                     T.C

             YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2010/4-112

K. 2011/166

T. 12.07.2011

KAVRAMLAR

Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

Lige Katılım Ücreti

Usulsüz Bağış

Federasyon Bağışları

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 223

5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük… Madde 8

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu(MÜLGA) Madde 102, 104, 240

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (MÜLGA) Madde 322

3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat… Madde 14, Ek-9

ÖZET: Sanık H…….. C..’ın, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan beraatına ilişkin, Ankara 26. Asliye Ceza...

Devamını Oku