İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas 

DAVALI : 

VEKİLİ :Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Esasa ilişkin itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir. Şöyle ki;

 

I- USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

1. HUSUMET İTİRAZIMIZ: Esasa ilişkin beyanlarımızda gerekçeleri ayrıntılı açıklanmak üzere, müvekkil şirket kaza yapan aracın malikidir ancak işleteni değildir. Müvekkil şirket söz konusu aracı “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile ……………………….’ne uzun süreli kiraya vermiştir, söz konusu kiracı olan ………….. şirketi ………………………….. tarihli sözleşme uyarınca kaza tarihinde aracın zilyedi durumundadır. KTK.3 ve 85. maddeler uyarınca işleten kiracı olduğundan, müvekkil şirket açısından davanın husumet yokluğundan reddi...

Devamını Oku