4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu

Kanun Numarası                           : 4811 Kabul Tarihi                                    : 25/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete               : Tarih : 27/2/2003 Sayı : 25033 Yayımlandığı Düstur                   : Tertip : 5 Cilt : 42

Kapsam Madde 1 – 1. Bu Kanun hükümleri; a) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa...

Devamını Oku