4697 Sayılı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Kanunu

 

Kanun Numarası                   : 4697

Kabul Tarihi                          : 28/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 10/7/2001 Sayı : 24458

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

Madde 1-8 – (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

Madde 9 – (3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 8 inci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 10 – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 11 – (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümü ile ilgili olup yerine...

Devamını Oku