KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç türü de “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçudur. 

Kişilerin özel bilgilerini paylaşmanın hangi hallerde suç sayıldığını anlatmıştık. Bu suç türünde ise kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşlerinin, ırk, cinsiyet, hastalık, üye olduğu kuruluşlar gibi bilgilerinin kayıt altına alınmasının hangi durumlarda suç teşkil edip hangi durumlarda suç teşkil etmeyeceği anlatılacaktır.

Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 135 madde de düzenlenmiştir. Bu maddenin metni aşağıdaki şekliyle kanunda yer almaktadır. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 

Kişisel verilerin kaydedilmesi

         Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası...

Devamını Oku