Yargıtay Kararı – Evlat Edinme Kararının Tenfizi

   

             T.C

      YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/12231

K. 2010/3383

T. 24.2.2010

 

KAVRAMLAR

Evlat Edinme

Tenfiz

Nufüs Kaydının Değişmesi

Yabancı Mahkeme Kararı

Başvurma Harcı

 

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

KARAR: 1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-) Davacılar vekili, dava dilekçesinde yabancı ilamın tenfizi istemi yanında evlat edinilen...

Devamını Oku