Alacaklılara Zarar Vermek Amacıyla Malvarlığını Azaltma Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/2945

K. 2010/5291

T. 8.6.2010

 

• TASARRUFUN İPTALİ ( Davalı 3. Kişinin Borçlu Davalının Mali Durumu İle Alacaklılarına Zarar Verme Kastını Bilebilecek Kişilerden Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle Davanın Kabulü İle Yapılan Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )

• ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTI ( Davalı 3. Kişinin Borçlu Davalının Mali Durumu İle Alacaklılarına Zarar Verme Kastını Bilebilecek Kişilerden Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle Davanın Kabulü İle Yapılan Tasarrufun İptali Gerektiği )

• ZARAR VERME KASTINI BİLEBİLECEK KİŞİLERDEN OLMA ( Tasarrufun İptali – Davalı 3. Kişinin Borçlu Davalının Mali Durumu İle Alacaklılarına Zarar Verme Kastını Bilebilecek Kişilerden Olduğunun Anlaşılması...

Devamını Oku