İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……………Esas

DAVACI: VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ :

KONU :

I. Davalı Vekili tarafından ibraz edilen …………………….. tarihli kaza tespit tutanağına ilişkin itirazlarımızın ve dosyada bilirkişi incelemesi yapılması talebimizin;

II. Davalı’nın cevap dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalı tarafından sunulan cevap dilekçesinin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

1- Davalı, dilekçesinde, kazanın oluşumuna sebebiyet verecek doğrudan veya dolaylı bir kusur ya da eylemleri olmadığından ve kazanın mesai saati dışında olduğundan bahisle davanın reddini talep etmişlerdir.

Oysa ki; KTK md 85’de yer alan sorumluluk kusura dayalı bir sorumluluk değildir. Madde metni gayet açık olmakla birlikte, ortada yasa gereği kusursuz sorumluluk söz konusudur. İşbu nedenle de davalı tarafından...

Devamını Oku