Yargıtay Kararı – Emniyeti Suistimal Sigorta Poliçesi

               

T.C       

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/10070

K. 2014/114

T. 6.1.2014

DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 36. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 28.3.2013 tarih ve 2011/321-2013/55 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, davalının “emniyeti suistimal sigorta poliçesi” ile müvekkili şirketi sigortaladığını, müvekkilinin mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı B. T. ile muhasebe birimi çalışanı O. L. G.’nin 30.7.2008 ila 2.10.2010...

Devamını Oku