4787 Sayılı Aile Mahkemeleri Kuruluş Kanunu

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE  YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası              : 4787 Kabul Tarihi                      : 9/1/2003 Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 18/1/2003 Sayı :24997 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : Cilt : 7

Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsar.

Aile mahkemelerinin kuruluşu Madde 2- Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile...

Devamını Oku