Müşterek Çocukla İlgili Güncel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12810

K. 2013/78

T. 14.1.2013

MÜŞTEREK ÇOCUKLA İLGİLİ BABANIN GÖRÜŞ HAKKINA DAİR İLAM ( İlama Dayalı İcra/Tarafların Ayrı Şehirde Yaşamaları Halinde Müşterek Çocuğa İlişkin Şahsi Münasebet Tesisinin İlam İçeriğinde Düzenlenmediği – İcra Emrinin Hatalı Olduğunun Kabulü )

İLAMIN AYNEN İNFAZ EDİLECEĞİ ( Yorum Yolu İle İnfazın Mümkün Olmadığı/İlama Aykırı Düzenlenen İcra Emrinin Hatalı Olduğunun Kabulü – Borçlu Şikâyetinin Kabul Edileceği/İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/İlamlı İcra )

İCRA EMRİNİN HATALI OLMASI ( İptaline Karar Verileceği – İlamlı Takibe Konu Edilemeyen Tedbir Ara Kararından Bahisle Borçlu Şikâyetinin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu – İlamların Aynen İnfaz Edilmesi Gereği/Müşterek Çocuk/Görüş Hakkı )

2004/m. 32,38,40

Devamını Oku