İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

DAVACI: ………………………… A.Ş

VEKİLİ: Av.Arif BALTACII

DAVALI: 

KONU: ………………… tarihli ara karar gereği iki haftalık kesin mehil içerisinde cevap dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.”

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalının cevap dilekçesi ile ileri sürdüğü usule ve esasa ilişkin savunmalarının tamamı yersiz ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

1- Davalı davanın husumet yönünden reddi gerektiğini ileri sürmüştür. Buna dayanak olarak da ………………….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2013/………. Hazırlık Soruşturma ve 2013/………. Karar numaralı kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararını göstermiştir.

Savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda “……şüphelinin bu işyerine ………… hizmetini veren yapan …………….. A.Ş şirketinin sahibi olduğu, suç tarihinde …………… olayından kaynaklı mağdurların çıkan zehirlendikleri ve bunun sonucunda tüm mağdurların basit bir tıbbi müdahale ile...

Devamını Oku