TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU

Kanun Numarası        : 6413

Kabul Tarihi        : 31/1/2013

Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 16/2/2013     Sayı :  28561

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 53

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin bir disiplin sisteminin tesisi, muhafazası ve idamesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Mülki idare amirlerinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile ilgili mülki görevlerinden doğan yetkileri saklı kalmak kaydıyla bu Kanun; askeri hâkimler hariç subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrencileri...

Devamını Oku