BTK Kararı – Otomatik Yenilenen Dönemsel Hizmetler

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi              : 26.12.2012

Karar No                    : 2012/DK-16/654

Gündem Konusu      : İnceleme – Otomatik Yenilenen Dönemsel Hizmetler.

KARAR                       :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

15/12/2010 tarihli ve 2010/DK-10/683 sayılı Kurul Kararı ile hüküm altına alınan hususların, 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/84 sayılı Kurul Kararı ile öngörülen tarihe kadar tamamlanarak uygulamaya geçilip geçilmediğinin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ nezdinde incelenmesi neticesinde;

Ağustos 2011 ile Ağustos 2012 ayları arasında otomatik yenilenen dönemsel hizmetler kapsamında sunulan 423 abonelik paketine ilişkin yenilenen aboneliklerin %75,50’sine yenilenme öncesi, %78,03’üne...

Devamını Oku