İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………..Esas

(Beyan Sunan)

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere ikramiye ödenip ödenmemesi hususu iş sözleşmesi ile tamamen davalı müvekkil şirketin ihtiyarına bırakılmış bir husustur. İkramiye ödemelerinin süreklilik arz edeceğine dair hiçbir kayıt ve zorunluluk bulunmamaktadır. İkramiye ödemeleri dönemsel olarak alışılagelmiş şekilde ödenmemekte dönem bazlı olmadan kişi performansına göre müvekkil şirket keyfiyetiyle ödenmektedir. 

2- Davacı …………………….. tarihinde işe başlamıştır ve ………………. tarihli yazı ile ikramiye uygulamasına son verilmiş olup, müvekkil şirket ile ……………..A.Ş firması birleşince, iki şirket arasındaki uygulama farklılıklarını ve ücret dengesizliklerini ortadan kaldırmak, eşit işe eşit ücret ilkesini...

Devamını Oku