Avukatlık Ücreti Hakkında Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/1056

K. 2010/6353

T. 26.5.2010

AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ (Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Halinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Üçüncü Kısımda Yazılı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı)

HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ (Halinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Üçüncü Kısımda Yazılı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı)

AVUKATLIK ÜCRETİ (Akde Aykırılık Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi – Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Halinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Üçüncü Kısımda Yazılı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı)

818/m.256

Devamını Oku