İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO :2013/…….Esas

İTİRAZ EDEN

BORÇLU GÖRÜNEN: …………………….. TC:412...........

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN: 

VEKİLİ: 

KONU:  Müvekkil tarafından ………………. tarihinde tebellüğ edilen ödeme emrindeki borca, yetkiye, faize ve her türlü fer’ilerine karşı itirazlarımı içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Alacaklı görünen tarafından müvekkil aleyhine açılan ……………..TL olan BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. ………….. tarihi itibariyle alacaklı görünene müvekkilimizin böyle bir borcu yoktur. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

2- Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinde müvekkilin borçlu olduğu herhangi bir rakam bulunmamaktadır. Bu sebeple borca, faize ve her türlü fer’ilerine AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ.

3- İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Müvekkilin adresi yukarıda da görüldüğü üzere Ankara ili Çankaya ilçesi sınırlarındadır. İcra takibi Ankara İli Ankara...

Devamını Oku