Yargıtay Kararı – Kıdem Tazminatı

               

T.C     

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/12296

K. 2014/16488

T. 10.6.2014

KAVRAMLAR

Kıdem Tazminatı

İbraname

İhbar Tazminatı

Yurtdışı Çalışma

Yabancı Dilde Yapılan İbraname

Zamanaşımı

Organik Bağ

Çalışma Süresinin Tespiti

DAVA: Taraflar arasındaki, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10.6.2014 Salı...

Devamını Oku