Yargıtay Kararı – Yaşlılık Aylığı

               

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/5220

K. 2010/3780

T. 16.3.2010

KAVRAMLAR

Yaşlılık Aylığı

Aylık Borçlanması

Yurtdışı Aylık Borçlanması

Borçlanma Bedeli

Yurtdışı Borçlanma Şartları

DAVA: Davacı, 3201 sayılı Yasa uyarınca yaptığı borçlanmanın ve bağlanan yaşlılık aylığının geçerli olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şeklide davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Devamını Oku