Ceza Genel Kurul Kararı Hukuka Aykırı Arama

                  T.C

          YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2009/7-160

K. 2009/264

T. 17.11.2009

KAVRAMLAR

Gecikmede Sakınca Bulunma Durumu

Hukuka Aykırı Yapılan Arama

Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı

Sahte Rakı

Sanık Lehine Hüküm

Zabıta Memuru

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 119, 217

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (MÜLGA) Madde 97, 254

ÖZET: Sanığın 4733 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince 3 yıl hapis ve 459.708.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin (Kadıköy Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)’nce verilen 07.09.2004 gün ve 131796 sayılı hüküm, sanık...

Devamını Oku